Ceník Výkonů ordinace praktického lékaře
nehrazených zdravotní pojišťovnou

Lékařské vyšetření celkové pro komerční pojišťovnu 550,- Kč
Lékařské vyšetření celkové za účelem vystavení ŘP, zbrojního pasu atd. 550,- Kč
Celkové vyšetření pro vstup do zaměstnání 550,- Kč
Lékařská zpráva - úrazová pojistka, bolestné 550,- Kč
Aplikace nepovinného očkování 300,- Kč
Potvrzení vystavené pro práci v potravinářstvi 200,- Kč
Potvrzení o zdravotním stavu k řidičskému průkazu 550,- Kč
Výpis z dokumentace na žádost pacienta pro jiné účely než lékařské 200,- Kč
Lékařská zpráva pro účast na rekondičních pobytech 550,- Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu 200,- Kč
Vratná záloha na preventivní test vyšetření stolice 200,- Kč
Aplikace NEODOLPASSE 500,- Kč

Ceník pracovně lékařských služeb

Lékařská prohlídka vstupní 550,- Kč
Lékařská prohlídka periodická 550,- Kč
Lékařská prohlídka mimořádná 550,- Kč
Lékařská prohlídka výstupní 550,- Kč
Školení v poskytování první pomoci 2 000,- Kč
Pravidelný dohled nad podmínkami na pracovišti zaměstnavatele 2 000,- Kč / návštěva

Ceník tumorových markerů

Markery Pro ŽENY 3 000,- Kč
Markery Pro MUŽE 1 500,- Kč
Štítná žláza 1 600,- Kč
COLON/RECTUM 1 900,- Kč
Játra 2 000,- Kč
CNS 1 300,- Kč
Plíce 2 400,- Kč
Melanom 900,- Kč
Ceník platný od 1.12. 2017