Všeobecná zdravotní pojišťovna

číslo pojišťovny: 111

Vojenská zdravotní pojišťovna

číslo pojišťovny: 201

Oborová zdravotní pojišťovna

číslo pojišťovny: 207